WEF ASEAN, diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 <img alt="" src="https://scdn.vnecdn.net/vnexpress/restruct/j/v342/event/wef_asean/images/graphics/logo_seagame.png"> <img src="https://scdn.vnecdn.net/vnexpress/restruct/j/v342/event/wef_asean/images/graphics/logo_pin.png" alt="">

.
Nhà hàng chỉ toàn robot phục vụ của Alibaba
 
 
Nhà hàng chỉ toàn robot phục vụ của Alibaba

Phiên An (theo AFP)

Nguồn: kinhdoanh.vnexpress.net