Thu nhập trung bình nhân viên Quản lý quỹ VinaCapital hơn 177 triệu đồng/tháng

.
Nguồn: vietnambiz.vn