Công ty Kim Khí TP HCM: Hơn 9.000 m2 đất Phú Thuận bán cho Đất Xanh không phải đất công

.
Nguồn: vietnambiz.vn