Vinaconex 3 thông qua phương án tăng gấp đôi vốn điều lệ

.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo phương án phát hành, Vinaconex 3 sẽ chào bán thêm 28.379.461 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1. Giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá được xác định dựa trên giá trung bình của thị giá cổ phiếu VC3 trên thị trường chứng khoán tại ngày 20/8/2018 (18.900 đồng/cổ phiếu) và giá trị sổ sách của cổ phiếu này tại thời điểm 31/12/2017 (12.294 đồng/cổ phiếu).    Hoàng Việt

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn