VNDIRECT bán ra 1,8 triệu cổ phiếu PTI

.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

6 tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm Bưu điện đạt 32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2017. Các khoản đầu tư vào cổ phiếu là nguyên nhân chính dẫn đến suy giảm lợi nhuận của Công ty. Cụ thể, tại thời điểm cuối quý II/2018, Bảo hiểm Bưu Điện đang phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh hơn 88,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2017 con số này chỉ là 5,6 tỷ đồng.   

Thế Anh

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn