Khánh Hòa ngừng gia hạn hoặc cấp mới hoạt động khai thác khoáng sản

.

Theo đó, UBND tỉnh này đã có quyết định sau khi tiếp nhận nhiều ý kiến cử tri về hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là cát, sỏi lòng sông không có giấy phép hoặc không đúng giấy phép được cấp.

Vì vậy UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT và các cơ quan chức năng liên quan cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động khoáng sản.

Hoạt động khai thác khoáng sản đang là vấn đề nhức nhối tại Khánh Hòa
Hoạt động khai thác khoáng sản đang là vấn đề nhức nhối tại Khánh Hòa

Đối với khu vực đã cấp giấy phép khai thác, Sở TN&MT có văn bản thông báo để UBND cấp huyện phối hợp kiểm soát hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm đối với các trường hợp không cắm mốc giới (hoặc thả phao) biển báo khu vực cấp phép, cố ý khai thác sai vị trí, khai thác sai phương án đã được phê duyệt. 

Đối với các khu vực đang thực hiện thủ tục cấp phép đã được thống nhất, Sở TN&MT tổ chức thẩm định, tham mưu UBND tỉnh cấp phép đúng quy định pháp luật. Lưu ý không giải quyết đối với các trường hợp có vi phạm trong hoạt động khoáng sản, đặc biệt là lợi dụng thăm dò để khai thác khoáng sản.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn