Huy động thêm được 5.200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

.
(HNMO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành.

(ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Tổng khối lượng gọi thầu là 4.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm. Trong đó trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm cùng có khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng, còn lại dành cho trái phiếu kỳ hạn 5 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm thu hút 9 thành viên dự thầu, huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,1%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 4 thành viên tham gia dự thầu, huy động được hết với lãi suất 5,1%/năm.

8 thành viên dự thầu trái phiếu kỳ hạn 15 năm. Khối lượng gọi thầu tại kỳ hạn này cũng được huy động hết với lãi suất trúng thầu 5,3%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 5,3%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, phiên này huy động được 5.200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đưa tổng mức Kho bạc Nhà nước huy động qua đấu thấu tại HNX từ đầu năm đến nay là hơn 142.500 tỷ đồng.
Hương Thủy
  • Chia sẻ:
  • Tweet
Từ khoá
trái phiếu huy động đấu thầu hanoimoi báo hà nội mới
Nguồn: hanoimoi.com.vn