Quốc hội thành lập Đoàn giám sát về quy hoạch, sử dụng đất

.

Theo nghị quyết trên, Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Phùng Quốc Hiển làm trưởng đoàn. Đoàn giám sát còn có 9 thành viên thuộc các đơn vị có liên quan của Quốc hội. 

Nhiệm vục của Đoàn giám sát là giám sát việc tuân thủ pháp luật, thực hiện chủ trương về việc quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị.

Bên cạnh đó, Đoàn sẽ giám sát việc ban hành, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất; quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị theo Luật Đất đai năm 2013. Rà soát quy định về quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất; quản lý, sử dụng đất tại đô thị; nêu kết quả, những vướng mắc cần sửa đổi, hoàn thiện.

Đoàn cũng sẽ giám sát thực trạng quản lý, điều hành, chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan về quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất; quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm nay.

Quốc hội thành lập Đoàn giám sát việc quy hoạch, sử dụng đất đai.
Quốc hội thành lập Đoàn giám sát việc quy hoạch, sử dụng đất đai.

Đồng thời, Đoàn cũng sẽ giám sát công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm về quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất; quản lý, sử dụng đất tại đô thị; trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Cùng với đó, Đoàn giám sát sẽ tổ chức các Đoàn công tác để giám sát tại một số địa phương; làm việc với đại diện Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan liên quan về nội dung chuyên đề giám sát.

Nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là tiến hành giám sát tại địa phương, báo cáo kết quả đến Đoàn giám sát (ngoại trừ các địa phương có Đoàn công tác đến làm việc).

Trên cơ sở kết quả giám sát, Đoàn sẽ kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chính sách về quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất; quản lý, sử dụng đất tại đô thị; phục vụ sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 cũng như hoàn thiện pháp luật liên quan.

Được biết, trước tháng 10 tới, Đoàn giám sát sẽ lập đề cương báo cáo để các cá nhân, tổ chức, cơ quan chịu sự giám sát báo cáo. Chậm nhất đến ngày 15/9, kế hoạch giám sát chi tiết sẽ được ban hành.

Tại phiên họp tháng 4/2019, kết quả giám sát sẽ được báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đến kỳ họp thứ 7 sẽ báo cáo Quốc hội để tiến hành giám sát tối cao.

Nguồn: dothi.net