Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân

.

Nội dung Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 10/7 nêu rõ, chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghiệp được tính là chi phí hợp lý, được khấu trừ để tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp đầu tư dự án.

Xây nhà ở cho công nhân
Những doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế sẽ được hưởng ưu đãi về thuế. (Ảnh minh họa)

Mặt khác, Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây nhà ở cho công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghiệp thuê; Đồng thời, Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh việc người sử dụng lao động, doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp tham gia xây nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, xã hội cho người lao động tại khu kinh tế, khu công nghiệp. Đáng chú ý là, doanh nghiệp đầu tư nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, hạ tầng xã hội phục vụ công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghiệp sẽ được hưởng những ưu đãi theo quy định.

Trong khi đó, UBND cấp tỉnh được giao nhiệm vụ quy hoạch và bố trí quỹ đất để các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đầu tư dự án. Đối với các khu công nghiệp khó khăn về nhà ở, công trình thể thao, văn hóa, xã hội cho người lao động, dựa trên kiến nghị của nhà đầu tư hạ tầng và UBND cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng trình Thủ tướng cho phép điều chỉnh diện tích khu công nghiệp. Mục đích là để dành một phần diện tích đất khu công nghiệp đã giải phóng mặt bằng để xây nhà ở xã hội, công trình thể thao, văn hóa, xã hội cho người lao động.

Nguồn: dothi.net