Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: “2019 là năm chuyển động ngoài thực địa của ngành Giao thông”

.
Nguồn: baophapluat.vn