Nghệ An thu hút 31 dự án đăng ký đầu tư với gần 22.000 tỷ đồng

.
Nguồn: baophapluat.vn