Bộ Xây dựng góp ý việc xin áp dụng hình thức giao thầu của UBND TP Hà Nội

.
(Xây dựng) – Mới đây, Bộ Xây dựng đã nhận được Văn bản số 9199/VPCP-CN ngày 24/9/2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị góp ý việc xin áp dụng cơ chế đã được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến tại Văn bản số 573/TTg-KTN ngày 05/4/2016 theo Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 17/8/2018 của UBND TP Hà Nội.

-->

(Xây dựng) – Mới đây, Bộ Xây dựng đã nhận được Văn bản số 9199/VPCP-CN ngày 24/9/2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị góp ý việc xin áp dụng cơ chế đã được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến tại Văn bản số 573/TTg-KTN ngày 05/4/2016 theo Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 17/8/2018 của UBND TP Hà Nội.


Ảnh minh họa.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Văn bản số 573/TTg-KTN ngày 05/4/2016 Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc chủ trương triển khai thực hiện theo lệnh khẩn cấp, cấp bách và áp dụng hình thức giao thầu (không thông qua lựa chọn nhà thầu) đối với các công trình giao thông triển khai trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo báo cáo tại Tờ trình số 108/TTr-UBND, việc mở rộng đường Âu Cơ (đoạn đường Nghi Tàm tại điểm giao với đường Xuân Diệu đến ngã ba Âu Cơ - Đường dẫn lên cầu Nhật Tân) góp phần hạn chế các nguy cơ mất an toàn giao thông, giảm tình trạng kẹt xe, tắc đường, kết nối đồng bộ với dự án cầu vượt nút giao An Dương - Đường Thanh Niên, đồng thời dự án cần thiết phải đầu tư xây dựng để phục vụ các sự kiện tổ chức tại Hà Nội.

Đề nghị UBND TP Hà Nội làm rõ hơn nữa về các yêu cầu cấp bách của dự án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc áp dụng theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 42, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng cho dự án.

Huyền Trang

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn