Kiến nghị tháo vướng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

.
(Xây dựng) - Chính phủ vừa có báo cáo trình Quốc hội về Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gồm 3 giai đoạn) với tổng vốn đầu tư 16 tỷ USD, tương đương hơn 336 nghìn tỷ đồng.

-->

(Xây dựng) - Chính phủ vừa có báo cáo trình Quốc hội về Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gồm 3 giai đoạn) với tổng vốn đầu tư 16 tỷ USD, tương đương hơn 336 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 có vốn đầu tư là hơn 5,4 tỷ USD. Theo báo cáo nghiên cứu khả thi, nguồn vốn được phân kỳ năm 2018 trên 1,5 nghìn tỷ đồng, năm 2019 là gần 9,95 nghìn tỷ đồng và năm 2020 gần 11 nghìn tỷ đồng.

Nguồn vốn cho Dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được Bộ Tài chính bố trí từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Đồng Nai cũng bổ sung nguồn vốn trên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2016 - 2020.

Theo báo cáo của UBND Đồng Nai, địa phương cần khoảng thời gian ít nhất 3 năm để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 để bàn giao cho chủ đầu tư. Trong thời gian qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã chủ động thực hiện các công việc liên quan đến trách nhiệm của tỉnh như: Quản lý đất đai, xây dựng, hoạt động sản xuất nông nghiệp trong phạm vi dự án, khảo sát, đo đạc, cắm mốc, tổ chức thống kê về tài sản, diện tích từng loại đất, số hộ dân bị ảnh hưởng…

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, Quốc hội đã giao cho Chính phủ xây dựng phương án cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất một lần cho toàn dự án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; tổ chức phát triển sản xuất, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của dự án.

Ngày 10/11/2016, Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trong đó bố trí vốn cho Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là 5.000 tỷ đồng để thực hiện việc bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Theo Tổng Cty ACV nguồn vốn xây dựng sân bay gồm 2 nguồn chính. Trong đó, nguồn vốn Nhà nước sẽ dùng để giải phóng mặt bằng, xây dựng trụ sở các cơ quan quản lý Nhà nước tại sân bay. Còn nguồn vốn xã hội hóa sẽ dùng để xây dựng các công trình cung cấp dịch vụ thương mại như bảo dưỡng tàu bay, khu chế biến xuất ăn hàng không, khu xăng dầu hàng không.

Song song đó, ACV sẽ cân đối nguồn vốn tự có đảm bảo 50% tổng vốn đầu tư xây dựng giai đoạn 1 đối với các hạng mục chính như: Đường băng, sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách, ga hàng hóa, bãi đỗ ô tô, nhà để xe… Phần vốn còn lại ACV huy động từ nguồn vay, trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu.

Để đảm bảo tiến độ khởi công dự án vào năm 2020 và hoàn thành vào năm 2025, ACV đề xuất Chính phủ giao cho mình làm chủ đầu tư các hạng mục chính để sớm thu xếp vốn chuẩn bị đầu tư.

Theo đó, kế hoạch lập, trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi kéo dài trong khoảng 1,5 năm, từ tháng 6/2018 - 7/2019. Sau đó trình, thẩm định báo cáo vào tháng 7/2019 - 9/2019 trước khi trình Quốc hội thông qua dự án vào tháng 10/2019.

Hiện dự án giải phóng mặt bằng cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành lại có dấu hiệu chậm tiến độ. Theo báo cáo, việc hoàn thiện và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án giải phóng mặt bằng chậm so với yêu cầu.

Nguyên nhân là do chưa có quy định cụ thể của pháp luật và việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án giải phóng mặt bằng chưa có tiền lệ. Cho nên, UBND tỉnh Đồng Nai gặp một số khó khăn, lúng túng trong quá trình lập, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi cũng như lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án giải phóng mặt bằng.

Phần lớn diện tích đất cần bàn giao cho Bộ Giao thông Vận tải để xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành là diện tích đất vườn cây cao su của Cty TNHH MTV Tổng Cty cao su Đồng Nai (khoảng 1.099ha/1.165ha cần bàn giao) và khoảng gần 200 hộ dân.

Hiện UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo cắm mốc, kiểm đếm sơ bộ tài sản trên phần diện tích này. Đồng thời, tỉnh đã làm việc với Cty TNHH MTV Tổng Cty cao su Đồng Nai để có thể bàn giao toàn bộ diện tích đất vườn cây cao su nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng trong năm 2019.

Đối với phần diện tích đất của gần 200 hộ dân, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung triển khai giải phóng mặt bằng trước, phấn đấu bàn giao đất vào cuối năm 2019 để Bộ Giao thông Vận tải triển khai rà phá bom mìn và các công việc liên quan đến triển khai dự án.

Lê Mỹ

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn