Quảng Bình: Đầu tư hơn 20,2 tỷ đồng cho công tác giảm nghèo bền vững

.
(Xây dựng) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định số 3370/QĐ-UBND về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2018 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững.

-->

(Xây dựng) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định số 3370/QĐ-UBND về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2018 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững.


Công tác làm đường giao thông nông thôn tại Quảng Bình.

Theo đó, hơn 20,2 tỷ đồng được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển. Có 02 dự án sẽ triển khai gồm: Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo với 04 công trình được thực hiện trên địa bàn xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch), xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy) và xã Quảng Văn, xã Quảng Sơn (thị xã Ba Đồn); Dự án Hỗ trợ cơ sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn gồm 07 công trình thực hiện tại xã Quảng Kim, xã Quảng Thạch (huyện Quảng Trạch) và các xã: Thượng Trạch, Tân Trạch, Liên Trạch, Sơn Trạch (huyện Bố Trạch).

Trong đó, các công trình chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, nâng cấp, sửa chữa, xây mới kênh, mương, cống, kè, nhà nội trú giáo viên, sân vui chơi cộng đồng… Các dự án được triển khai từ năm 2018 – 2020.

Việc đầu tư xây dựng các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới, chuẩn bị đầu tư năm 2018 thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững nhằm từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh theo hướng đồng bộ, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân trong vùng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng.

Nhất Linh

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn