DIG: Thông báo ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC năm 2018

.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thông báo ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC năm 2018 như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn