PNJ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26

.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26 như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn