TP.HCM: Phấn đấu thu nhập 9.800 USD/người trong doanh nghiệp FDI

.

Thu nhập trung bình của người lao động trong các DN FDI dự kiến đạt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người của thành phố đến năm 2020 là 9.800 USD/người/năm.

Ảnh minh họa

Đứng trước sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (công nghiệp 4.0) diễn ra ở các nền kinh tế trên thế giới, thành phố tập trung phát triển các DN, dự án FDI sẽ thu hút một lượng lớn lao động có hàm lượng tri thức cao.

Theo thống kê, lũy kế đầu tư nước ngoài đến nay (từ năm 1988 đến ngày 31/7/2017), thành phố có 7.065 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư (kể cả cấp mới và tăng vốn) là 42,07 tỷ USD.

Từ chỗ chỉ chiếm tỷ trọng 13,3% trong GRDP toàn thành phố năm 1996 với giá trị 6.300 tỷ đồng, sau 20 năm, khu vực FDI đã đóng góp 165.016 tỷ đồng, tăng gần 27 lần và chiếm 17% trong GRDP chung toàn thành phố năm 2016. Với kết quả đó, khối FDI đã trở thành một thành phần quan trọng trong cơ cấu của nền kinh tế thành phố.

Theo UBND TP.HCM, đầu tư nước ngoài đã có đóng góp quan trọng thay đổi về chất lượng trong đời sống kinh tế - xã hội ở thành phố từ sản xuất công nghiệp đến hoạt động thương mại - dịch vụ và văn minh đô thị,…

Tuy nhiên, đầu tư nước ngoài chưa góp phần hình thành ngành công nghiệp như mong muốn, sản xuất công nghiệp chủ yếu lắp ráp, gia công với hầu hết vật tư nguyên, liệu nhập khẩu, giá trị gia tăng rất thấp, tỷ lệ nội địa hóa đối với nhiều ngành công nghiệp quan trọng chưa đạt mục tiêu đề ra…

Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng cho rằng, để phát huy hơn nữa vốn đầu tư nước ngoài, thành phố và các Bộ, ngành Trung ương cần có những chính sách và các bước chuẩn bị về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và môi trường đầu tư nhằm đảm bảo khả năng hấp thụ nguồn vốn đầu tư nước ngoài ngày càng hiệu quả, góp phần tích cực đến quá trình tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Nguồn: thoibaonganhang.vn