ABBANK được Moody's nâng hạng tín nhiệm

(TBTCO) - Moody"s (một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới) đã công bố nâng mức xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) từ b2 (tín nhiệm cơ sở) lên b1.
abbank
Hoạt động giao dịch tại một chi nhánh ABBANK. Ảnh: Ngọc Linh

Theo ABBANK, Moody’s nâng mức xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) của ABBANK từ b2 lên b1 là dựa trên những cải thiện về sức khỏe tín dụng độc lập của ABBANK, đặc biệt là tiến triển trong hoạt động xử lý nợ…

Trong lần công bố tín nhiệm này, chỉ số đánh giá rủi ro đối tác và xếp hạng rủi ro đối tác của ABBANK cũng được Moody’s nâng từ B1 (đánh giá rủi ro đối tác) lên Ba 3. Các chỉ số khác được giữ nguyên so với kỳ đánh giá tháng 8/2018.

Thông báo của Moody’s cũng đưa ra kỳ vọng về khả năng sinh lời của ABBANK sẽ tăng trưởng trong 12 đến 18 tháng tới nhờ gánh nặng chi phí tín dụng giảm xuống.

Đồng thời, triển vọng cho ABBANK tiếp tục được Moody"s đánh giá là ổn định.

Đây là kết quả ghi nhận xứng đáng đối với ABBANK trong những nỗ lực nhằm tăng cường về năng lực nội tại, tăng cường tính bền vững và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và đặc biệt là công tác quản trị tín dụng, xử lý nợ của ngân hàng.

Cũng theo ABBANK, bên cạnh đánh giá tích cực từ Moody’s, kết thúc tháng 9/2018, ABBANK đều đảm bảo tốt các tỷ lệ về an toàn, thanh khoản theo quy định, chi phí hoạt động tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ; nợ xấu được kiểm soát tốt dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.

Ngọc Linh
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn